Hlavní strana > Astrologie > Ascendent > Ascendent v Beranu - Descendent ve Vahách

Ascendent v Beranu - Descendent ve Vahách


Člověk s Ascendentem v Beranu se ke světu staví rozhodně. Chce být činorodý a mít sílu k prosazení svých záměrů. Chce objevovat své vlastní schopnosti, nečeká na to, co přijde zvenčí. Pokud je to introvertní povaha, chvíli to trvá, než v sobě člověk objeví Beraní průbojnost a dokáže se prosadit. Pokud se to nedaří, může se dostavit frustrace nebo záchvaty vzteku.

Znamení Vah na Descendentu člověka nutí, aby zmírnil svůj agresivní styl a choval se ohleduplněji. Nejprve ale musí objevit svou sílu a odvahu k samostatnosti, potom se může učit ovládat, přizpůsobovat se a mírnit svou povahu. Postupně by si měl osvojit zdvořilost, rozvážnost a ohleduplnost vůči ostatním.

Pokud máte Ascendent v Beranu, partner vám může připadat nerozhodný nebo příliš diplomatický. Pokud s ním nebudete chtít diskutovat, může zaujmout postoj pasivního odporu. Nějakou dobu s vámi vydrží, ale pokud budete sobečtí a bezohlední, může se rozhodnout k odchodu. Snažte se projevit svou mírnost a nedovolit, aby vás druhý vnímal jako výzvu nebo hrozbu.

Ascendent v Beranu - Karmická brána duše

Detailnější popis:
Ascendent v Beranu představuje jedinečný bod vědomí. Umožňuje soustředit se na potenciál horoskopu skrze ucelenou identitu. Pro sjednocenou mysl není těžké odsunout postoje a názory druhých stranou.

Pokud máte tento ascendent a ztotožňujete se s neosobní karmou, pak je pro ascendent v Beranu přirozené působit opačným směrem. V takovém případě se můžete snažit zapůsobit na své okolí namísto toho, abyste prostě vyjadřovali všechno, co máte ve své duši. Můžete zažít velké zklamání, když nedokážete udržet krok se světem, který ve vás neustále vzbuzuje pocit méněcennosti. Roste ve vás silná soutěživost. Nic z toho, čeho dosáhnete, vás ale nemůže opravdu naplnit, protože skutečné potřeby vaší bytosti se neprojevují.

Touha být vždy první nemůže ani na chvíli ustát ve světě, který neustále nabízí něco nového. Může vás zcela přemoci pocit selhání pocházející z vědomí, že jste promarnili tisíce různých příležitostí, které jsou k mání ve vnějším prostředí. Můžete marně toužit po klidu mysli. Snažíte se prodrat kupředu v naději, že dosáhnete určitý cíl, který by vás konečně vynesl někam, kde byste si mohli odpočinout. Čím víc se však snažíte, tím víc posilujete neosobní vědomí, které mylně pokládáte za své vlastní. Výsledkem je pocit, že se všemi neustále soupeříte, přičemž si nikdy zcela neuvědomíte, že soutěžíte se svou vlastní roztříštěnou identitou. Můžete se také snadno začít nudit, potřebujete proto neustále měnit zdroj stimulace zvenčí. Nemůžete dokončit všechno, do čeho se pustíte, protože energie vašeho horoskopu nemusí být schopná zvládat takové množství příležitostí, které posilují vaši neosobní identitu. Tento ascendent má mimořádné potíže, pokud se ztotožňuje pouze s neosobní karmou, protože Beran je sám o sobě velmi osobním znamením. A když si nedokážete osobně přivlastnit všechno, s čím se ztotožňujete, je to velmi frustrující. V podstatě můžete dosáhnout opravdu hodně, a přesto se cítit, jako byste ve skutečnosti nebyli ještě ani na začátku opravdového úspěchu. U tohoto ascendentu vládne filtru osobnosti Mars. Rychlost myšlení, cítění i činu jsou zde rozhodující. Když se však ztotožňujete s neosobní karmou, máte potřebu zmocnit se všeho dříve než ostatní, chopit se příležitosti dříve, než bude pozdě. Vaše osobnost tak může nabýt sobecké vlastnosti, které podporují falešné ego.

Může trvat roky, než se rozvine váš skutečný potenciál. Květina zahyne, jestliže ji otevřeme násilím dříve, než je připravena vykvést. Dítě nemůže pochopit práci dospělého člověka. Když se osobnost mylně ztotožňuje s vnější karmou, začne tlačit předměty, lidi a události do svého nitra tak rychle, že velmi brzy přestanete být v harmonii se sebou samými. Je možné, že se pokusíte předčasně navázat kontakt se svým nitrem. Nebudete pak mít dobrý pocit ze života. Můžete se pouštět do mnoha věcí najednou a nikdy nezažít pocit uspokojení.

Protože Beran je velmi rychlý, identifikace s vnějším prostředím do vás může velmi rychle tlačit ohromné množství věcí bez toho, abyste si to vůbec uvědomili. Filtry osobnosti jsou v případě tohoto mužského ascendentu od základu přizpůsobeny k pronikání směrem ven. Když se pokoušíte zaplnit své nitro vnějšími prostředky, vyvoláváte tím boj přímo ve dveřích vašeho ascendentu. Výsledkem je neuspokojivý život. Dokáže vás podráždit sebemenší popud, protože jste vždy připraveni bojovat se sebou samými. V rozhovorech s druhými můžete být příliš strozí nebo se snažit příliš rychle a ostře dostat k jádru věci. Protože jako váš střed vám slouží drazí, bude pro vás těžké zažít naplnění.

Můžete snadno zranit city těch, jejichž lásku potřebujete, bez toho, abyste si to uvědomili, protože váš základní instinkt vám říká, abyste skočili po každé příležitosti. Protože chcete být vůdci, příliš násilně se prosazujete namísto toho, abyste se pouze jemně vmísili do psychického prostoru druhých. Nedokážete přijímat rady. Pocity závisti, žárlivosti a lakomosti vás nutí žít mimo sebe. V tom případě ale váš jižní lunární uzel ovládnou primitivní vlastnosti Berana. V důsledku toho se pak do všeho vrháte bez přemýšlení a znovu oživujete staré lekce, které jste přitom už možná zvládli. Během let jako byste mládli, ale spíše dětinským a nezodpovědným způsobem. Potenciál vašeho horoskopu slouží pořád dokola opětovným začátkům. Můžete mít dojem, že něco začíná a roste, zatímco ve skutečnosti nutíte svou osobnost plýtvat svým vnitřním potenciálem na minulost.

Váš život nabude většího smyslu, pokud použijete ducha Berana jako filtr, přes který může severní lunární uzel řídit zbytek vašeho horoskopu. Tak zůstanete uvnitř svého ascendentu a budete schopní dostat celý horoskop do jednoho rámce. Namísto toho, abyste soutěžili se světem, budete se snažit vydat ze sebe to nejlepší. Pokud se snažíte získat víc než máte, je tomu tak pouze proto, že energie Berana v neosobní karmě vždy přesahuje energii Berana v nativním horoskopu. Jste si vědomi možností, které poskytuje vnější prostředí, ale přijímáte pouze ty, které odpovídají vašemu nitru. Namísto toho, abyste bojovali sami se sebou, pouštíte se do nových začátků v rámci využití svého potenciálu. Možná, že o mnoho let předbíháte svou dobu, ale pokud zůstanete za branou svého ascendentu, nebude vám to vadit. Pocit osamělosti z toho, že se nacházíte na takovém bodu vědomí, který je zatím všem ostatním na hony vzdálen, se dostavuje pouze tehdy, když se srovnáváte s jinými. Zůstat ve svém vlastním středu se vám podaří, pokud si udržíte jednotu bytí. Jestliže se vaše osobnost dokáže ztotožnit s touto představou, celý váš horoskop bude sloužit jednotnému cíli. Tento cíl se samozřejmě může změnit v průběhu toho, jak jsou lekce severního uzlu zvládány a nahrazovány jinými. To, co není v souladu s vaší duší, vás nerozhází. Ascendent v Beranu nakonec pochopí, že není důležité to, co si o vás myslí ostatní, ale co si o sobě a o své nejhlubší podstatě myslíte vy sami. A ještě důležitější je být sám sebou a ne o tom pouze přemýšlet. Celá léta se můžete pouštět do nových začátku, a přitom nikdy skutečně nezačít být sám sebou.

Severní lunární uzel má ve své podstatě vlastnosti znamení Panny, a to zejména touhu po dokonalosti. Bez ohledu na to, v jakém znamení se ve skutečnosti nachází, vždy představuje idealistický zápas s vyšším principem toho znamení, které je vzhledem k budoucnosti zdrojem duševního optimizmu. Když je horoskop řízen nadějí na bohatší duševní život, ascendent v Beranu se snaží získat pocit vlastní hodnoty. Není přitom podstatné, zda naplníte nebo dokonce překonáte očekávání druhých, pokud to nevyžaduje váš severní lunární uzel. Důležitější je, abyste si byli vědomi svých skutečných možností a toho, jak jich využít. Můžete mít průkopnického ducha, ale ne proto, že toužíte udělat dojem. Vaše jedinečnost spočívá ve schopnosti přestat si všímat duality a spojit se s tím, co představuje vaši skutečnou identitu.

Duchovním úkolem tohoto ascendentu je naučit se nesrovnávat se s druhými. Najděte a ovládněte pevný bod sami v sobě. Jakmile toho dosáhnete, jakékoliv negativní myšlenky, pocity nebo události zmizí a objeví se pouze v případě, že zneužijete energii svého ascendentu. Musíte se ale držet onoho pevného bodu v sobě a důvěřovat mu. A i když můžete mít pocit, že sami sebe předbíháte, musíte důvěřovat, že za vámi stojí severní lunární uzel i celý váš vnitřní potenciál a že vás chrání, podporuje a vede. Nesmíte se ohlížet zpět, nebo začnete zpochybňovat pevnost základu, na kterém stojíte. Ascendent v Beranu dokáže být velmi silným soustředným bodem pro sebevyjádření. Síla má ale sílu pouze tehdy, když ji správně a smysluplně užíváme. Pokud se dokážete naučit skromnosti, nebudete se dostávat do nepřátelské polohy, které staví druhé mezi vás a vaše vnitřní Já. Můžete usměrňovat proud svého ascendentu v souladu s tím, kolik toho potřebujete z okolí pro naplnění potenciálu vašeho horoskopu.

Když duch Beraní osobnosti musí skládat účty duši, je snadné rozpoznat, jak moc si potřebujete přestat protiřečit, pokud máte růst. Filtry osobnosti fungují u tohoto ascendentu tak, že se sice nemusíte nikomu zodpovídat ze svých myšlenek a činů, ale před sebou samými musíte být poctiví, upřímní a přímí. Jedině pak může vaše identita přežít kontakt s neosobním egem vnějšího světa.
Zdroj: Martin Schulman (Karmická brána duše)

Ascendent a jeho výpočet
Pro výpočet ascendentu je třeba znát den, přesný čas a místo narození.
Den narození
Čas
:
Město

Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2024
Lunární kalendář
Luna v RakRaku
ukázat kalendář »