Hlavní strana > Astrologie > Ascendent > Ascendent v Býku - Descendent ve Štíru

Ascendent v Býku - Descendent ve Štíru


Člověk s Ascendentem v Býku vstupuje do života pozvolna, ale projevuje při tom vytrvalost. Nikam se nehrne, ale plánuje, buduje a pracuje systematicky na dosažení svého cíle. Je zde nebezpečí lenosti, netečnosti, nebo setrvávání v jistotě, která už nemá účel ani smysl.

Descendent je ve Štíru, proto jsou vztahy těchto lidí k druhým poznamenány silnými a intenzivními emocemi. Žárlivost a majetnictví může být příčinou mnoha partnerských problémů. Znamení Štíra tohoto člověka přivádí k tomu, aby zkoumal své nitro, nacházel skryté motivy a hlubší příčiny svého chování. Nemůže se spokojit s povrchním zdáním, partnerský vztah nutí čas od času zbavit se starých přežilých návyků.

Pokud máte Ascendent v Býku, partner vám může připadat příliš vášnivý nebo tajemný, se snahou vámi manipulovat. Nebojte se ho pustit pod kůži, ale nevzdávejte se svého vlivu. Pokud partnera hledáte, buďte připraveni přijmout oddanost a vzájemnou posedlost. Potíže přitáhnout druhého nespočívají ve vašem zevnějšku, ale v tom, že mylně pochybujete o své hluboké hodnotě, která se skrývá pod ním.

Ascendent v Býku - Karmická brána duše

Detailnější popis:
Pokud máte ascendent v Býku, máte přirozený talent k zisku. Přirozená vřelost a přítulnost jemně proudí mezi vaším nitrem a vnějším prostředím. Dokážete se cítit jistě a bezpečně, nejste křehcí a vaše velká láska k přírodě vás uvádí do přirozené harmonie.

Pokud zakládáte svou identitu na neosobní karmě a snažíte se napodobovat druhé, snadno uváznete v přízemních pudech. Může se vám stát, že začnete být posedlí penězi do té míry, že je budete považovat za měřítko hodnoty člověka. Máte sklon srovnávat se s ohromným a neosobním bohatstvím světa a vidět přitom svou vlastní nedostatečnost. Tento ascendent může zcela bezděčně projevovat chamtivost, pokud se ztotožní se světem, který je pro něj příliš velký a který přináší pocit méněcennosti. Připoutanost k osobnímu vlastnictví kvůli pocitu bezpečí může hraničit s posedlostí. Uvědomujete si změny, ke kterým ve světě dochází, a snažíte se zakotvit pomocí objektů a podmínek, které jsou beze změny. Čím víc nehybnosti ve světě však hledáte, tím je váš vnitřní klid závislejší na vnějších okolnostech. Můžete být vysoce citliví na své okolí, protože se osobně ztotožňujete se vším, co přináší nebo narušuje harmonii.

Protože Býku vládne Venuše, dokážete ze svého okolí hodně přijímat. Jste schopní natrvalo přijmout to, co je v rámci neosobní karmy věčné. A to, co jednou do sebe pojmete, ve vás zůstává bez ohledu na to, zda vám to ve skutečnosti slouží nebo ne. Je pro vás těžké setřást ze sebe minulost, i když byste se jí rádi zbavili.

Pokud je energie Býka založena na vnějších vlivech, můžete do sebe kvůli vaší citlivé povaze neúmyslně vstřebávat cizí problémy. Pokud máte sami k sobě vlastnický postoj, začnete si přivlastňovat "kousky" potřeb jiných. Bohužel jste velmi citliví na právě ty prvky karmy, které jsou nejtrvalejší. Znamená to, že když se do něčeho zapletete, vážně vás to spoutává. Vaše nenasytná potřeba zmocnit se věcí i lidí se nakonec zmocní vás. A protože vaše laskavá a starostlivá povaha nerada narušuje vnější svět (který jste do sebe vstřebali), je pro vás mimořádně těžké zotavit se ze zátěže, se kterou jste se ztotožnili.

Touha najít potěšení v kráse, hudbě, penězích či sexu může zcela převálcovat váš životní styl. Těmito prostředky se přesvědčujete o své vlastní ceně: Možná se dokonce zcela ztotožňujete s jinými, protože vaše podvědomá schopnost vnímat podstatu úspěchu druhých vám může dávat pocit, že tyto úspěchy jsou ve skutečnosti vaše. V takovém případě se ovšem stáváte línými, protože pouze opakovaně těžíte ze stejných zdrojů. To, co bylo původně snahou o dosažení pocitu bezpečí, se může stát nevědomou fixací na bezpečí druhých. Roste tak ve vás pocit studu, omezenosti a bezcennosti ve světě, který toho má víc, než byste kdy mohli získat.

Je ale rozdíl mezi tím vidět svět a snažit se jím být. Když máte pocit, že je ve vás příliš mnoho světa, nemáte potřebu měnit životní styl, který je v podstatě neefektivní. To, co bylo zprvu žárlivostí, se v průběhu doby, kdy dělíte svou oddanost mezi neosobní Já, se kterým se ztotožňujete, a osobním Já, které touží po naplnění, stává falešným pocitem bezpečí. Nebezpečí identifikace s podstatou jiných lidí nebo přiživování se na identitě druhých může být velmi reálné, pokud máte potřebu "berlí" ve světě, který se pro vaše chápání příliš rychle mění. Je zajímavé, že i přes vaše nesmírné úsilí se přitom nedostáváte ke svému potenciálnímu vnitřnímu bohatství. Pokud tedy něčeho dosáhnete, doopravdy vám to nepatří - vzali nebo vypůjčili jste si to z neosobní karmy. Můžete tudíž zažívat pocit marnosti v jediné oblasti, na které vám ve skutečnosti záleží, a tou je vlastnit sebe sama.

K největším karmickým potížím tohoto ascendentu dochází tehdy, když se ztotožňujete s neosobním vědomím, protože pak máte sklon vidět ostatní ne takové, jací skutečně jsou, ale jako své vlastní součásti. Protože podvědomě víte, že myšlenky týkající se peněz, žárlivosti a nejistoty pocházejí z neosobního vědomí světa, začnete věřit tomu, že všichni na světě mají stejné pocity jako vy. Abyste si tedy potvrdili správnost svých vlastních přesvědčení, vtahujete do sebe jiné lidi. Samozřejmě čím víc to děláte, tím větší odpor vzbuzujete. Ostatní ve vás vidí tvrdohlavou osobu, která zatvrzele odmítá pochopit rozdíl mezi vašimi osobními názory a pohledem druhých. Vy se tím ale cítíte dotčeni a stahujete se do sebe pouze proto, abyste zjistili, že vůbec netušíte, jak si se sebou poradit, protože jste si už příliš zvykli na to, že ztotožňujete své vlastní pocity naplnění a bezpečí s vnějším prostředím.



Pokud však tento ascendent zůstane za svou vstupní branou,
svět se vám zjeví z úplně jiné stránky. Namísto toho, abyste se ztotožňovali s neosobní podstatou (která se může změnit právě ve chvíli, když nad ní nemáte žádnou kontrolu), vaše identita vychází z vašeho potenciálu a schopnosti vyjádřit jej. Když jsou energie horoskopu filtrovány ascendentem, kterému vládne Venuše, harmonicky se slučují do pocitu užitečnosti. Vidíte potenciál svého okolí, ale vaše osobní názory, činy a pocity vycházejí z toho, co reálně považujete za své možnosti. Pocit bezpečí, o který tento ascendent usiluje, pochází z postupného učení se tomu, jak zužitkovat talenty a schopnosti obsažené ve vašem horoskopu. Svět se tudíž může měnit, a vy přesto budete mít pocit bezpečí, vycházející z vašeho vlastního nitra. Poznáte hodnotu sebelásky i v takových situacích a za takových okolností, které vaši lásku mohou i nemusí neosobně podporovat. Pocity vycházejí z duše a schopnost silných pocitů vede k životu něžného naplnění. Můžete získávat a sbírat rázné předměty a nahromadit velký majetek, hromadění majetku však bude motivováno spíše smyslem pro krásu než touhou udělat dojem. Všechno, co cítíte ve svém nitru (pokud to přichází skrze ascendent), je efektivně uzemňováno něžnou, praktickou láskou, která je pro ascendent v Býku přirozená. Máte skvělý smysl pro to, jak dělat rázné věci a jak je uvést do chodu. Tento ascendent dává i potěšení a ocenění hudby, i když jí technicky nemusíte rozumět. V první řadě je však díky svému smyslu pro realitu jedním z nejlepších možných filtrů osobnosti celého zvěrokruhu. Má zvláštní schopnost vyloučit všechnu neosobní karmu, která není užitečná pro vyjádření vnitřního potenciálu. Jste dokonce schopni vůbec nebrat ohled na neosobní vlivy, které by vás jinak odváděly od vašeho cíle. Máte dar vytrvalosti, a když jednou něco začnete, snadno to dotáhnete do konce. Vnější prostředí se může snažit vás rozptýlit, vy to však dokážete ignorovat. Ascendent v Býku dokáže vidět vaše místo ve světě na základě toho, čím jste užiteční. Koneckonců zjistíte, že čím víc toho děláte, tím jste schopnější. Namísto toho, abyste vyhledávali "berle", kterých byste se chytali pro pocit bezpečí, cítíte ve svém nitru pevnou půdu, a víte také, jak s ní zacházet. Nemusíte vždy slovy vyjádřit všechno, co víte, ale vaše osobnost má přirozený sklon pochopit, jak plynout v proudu života. Ascendent v Býku je vysoce citlivý na počasí a dokáže jasnovidně vycítit, jaké pozitivní nebo negativní vlivy působí v jednotlivé dny.

Ascendent v Býku má smysl pro ucelený životní cíl, který vychází ze schopnosti plánovat a dodržet plán až do úspěšného konce. Pokud byste se ztotožňovali s tím, co je mimo vás, potýkali byste se s přílišným množstvím rušivých zásahů do svých plánů. Jedině pokud zůstanete uvnitř, můžete selektivně proplouvat měnícími se okolnostmi neosobní karmy a sledovat svůj původní cíl.

Tento ascendent má vrozenou velkorysost. Potenciál vaší vnitřní bytosti je ascendentem v Býku projevován navenek tak, aby mohl dávat. Vaše osobnost chce rozdávat a cítí se sama se sebou nejvíce spokojena, když může jiným dávat to, co má pro ně největší cenu. A protože Býk je znamením smyslu pro hodnoty, máte instinktivní schopnost znát potřeby těch, které milujete. Hromadění peněz, bohatství a plnosti je tudíž prostředkem pro to, abyste mohli přispívat ke zvyšování krásy a lásky ve světě. Víte, jak vyjadřovat tyto energie tím, co děláte a jací jste, a jste významným darem pro ty, jejichž životů se dotýkáte.

Osobnost s ascendentem v Býku může být sama sebou pouze tehdy, když dělá věci s láskou a dává s citem.
Zdroj: Martin Schulman (Karmická brána duše)

Ascendent a jeho výpočet
Pro výpočet ascendentu je třeba znát den, přesný čas a místo narození.
Den narození
Čas
:
Město

Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2024
Lunární kalendář
Luna ve Střelec Střelci
ukázat kalendář »