Hlavní strana > Astrologie > Ascendent > Ascendent ve Lvu - Descendent ve Vodnáři

Ascendent ve Lvu - Descendent ve Vodnáři


Tento člověk potřebuje uplatňovat svou tvořivost, autoritu a moc. Vyhledává lásku, obdiv, potlesk. U někoho to vede k tomu, že se násilím dere do popředí, chová se výstředně. Obsahem usilování by mělo být stát se samostatnou svébytnou individualitou. Nebezpečím těchto lidí je pýcha. Musí nejdříve vyvinout patřičné úsilí, aby si úctu a obdiv zasloužili. Ti, kterým se nepodaří zazářit, mohou zahořknout. Zásadním obratem je, když se naučí dávat, aniž by za to něco požadovali.

Pro lepší vztah je třeba zchladit ohnivou vášeň a učit se objektivnosti a spravedlnosti. Pokud máte ascendent ve Lvu, učte se být jedním z mnoha. Trocha obyčejnosti vám může přidat na zvláštnosti. Vládce, který se sklání ke svým poddaným jako jeden z nich, je daleko oblíbenější, než kdyby si udržoval povýšený odstup.

Ve vašem vztahu by měl být kladen důraz na svobodu, navzdory nepředvídatelnosti. Možná si vybíráte takové partnery, kteří jsou zvláštní a svobodomyslní, aby vás vyvedli z vaší samolibosti.

Ascendent ve Lvu - Karmická brána duše

Detailnější popis:
Ascendent ve Lvu představuje tvořivý princip života. Máte sílu i vůli, potřebné k vyjádření zářivé krásy, kterou v sobě cítíte. Víte, jak využít vzácné příležitosti tak, aby váš vnitřní potenciál prozařoval vaši osobnost. Máte mnohem více naděje a optimizmu než kterýkoliv jiný ascendent. Výsledkem je, že jste schopni úspěšně dosáhnout všeho, po čem toužíte.

Někdy je síla tohoto ascendentu přílišná. Pak se namísto toho, abyste zůstali ve svém nitru, snažíte získat víc, než ve vás je, a započnete proces identifikace s neosobní karmou. Začne vás přitahovat pozlátko, vnější odlesk a teatrální či melodramatické události, které postupně ovládnou celý váš život. Lví ego je velmi silné. A když se ztotožníte s neosobním egem vnějšího světa, má sklon zesílit natolik, že se vám zcela vymkne z rukou. Tento ascendent se tudíž snadno ztratí ve všem, co podněcuje zdůrazňování a posilování jeho Já. Bohužel v tomto případě vůbec neposilujete sebe sama, ale neosobní myšlenky, pocity a činy, které za své pouze pokládáte. Takže bez ohledu na to, jaký je například váš finanční úspěch nebo jak moc jste velkorysí, ohromující a expanzivní, pořád ve vás zůstává nepříjemný pocit, který vám říká, že tomu něco schází.

Pro vás je ještě důležitější než pro jakýkoliv jiný ascendent, abyste zůstali ve svém nitru. Slunce symbolizuje střed, a pokud má mít účinek, jeho síla musí pramenit ze středu kruhu směrem ven. Pokud se však ztotožňujete s neosobní karmou vnějšího prostředí, není to možné, protože namísto toho, abyste byli ve středu kruhu, pokoušíte se stát středem kruhu druhých a být pro ně tím, čím byste měli být pro sebe sami. Scházíte ze své cesty, abyste vzbudili pozornost. Vyhledáváte obdiv a snažíte se druhým předvádět všechno, co by mohli se svými životy dělat sami. Ale neosobní karma se mění a spolu s ní i příklady, které předvádíte druhým. Bod vašeho vědomí se proto neustále mění ve snaze uchránit ego před pádem.

Ascendent ve Lvu může kroužit kolem záležitostí bohatství, slávy, věhlasu a obdivu těch, které si kolem sebe držíte pro jejich méněcennost. To všechno je však přechodné a nedává tomuto ascendentu příležitost ke skutečnému rozkvětu.

Můžete vytvářet hodně iluzí o sobě i o světě, protože když žijete mimo sebe, stáváte se zvětšovacím sklem pro iluze ega, které existují v rámci neosobní karmy. Nadbytek se stane vaším běžným životním stylem a pýcha vaším pohonným motorem. Jestliže se vám dostane nějaké formy odmítnutí, jenom to povzbudí vaši touhu po moci. Zdarma a velkoryse udílíte rady, protože vám to dává falešný pocit nadvlády. Děláte toho spoustu pro druhé jenom proto, abyste jim dokázali, jak málo toho dělají sami pro sebe. V podstatě se snadno stanete příkladem a vzorem všeho, po čem touží všichni ostatní. A abyste si udrželi svůj image, musíte si vypěstovat také značný trpitelský komplex. Čím víc vás zatěžuje podporování druhých, tím snadněji omlouváte své důvody. Vaše osobnost se tak zamotává do nedobré soutěživosti, v rámci které vytváříte nejen akce, ale i reakce druhých. Potom už není téměř vůbec možné vidět do svého vlastního nitra. Příliš ostře totiž záříte, vaše síla všechno převálcuje a máte příliš silnou potřebu mít všechno pod kontrolou. Vaše vnitřní bytost prostě není schopná reagovat na tak ohromující sílu pozitivně. Musíte tudíž pokračovat v podněcování druhých namísto sebe sama. A čím víc se přesvědčujete, že dokážete získávat jejich pozornost vytvářením dramatických iluzí, tím méně pociťujete potřebu žít ve skutečném světě. Výsledkem je vesmír, který jste sami stvořili a ve kterém sami řídíte a ovládáte všechny ostatní. V tomto nevědomém království, v němž jste odděleni a povýšeni nad ty, jejichž lásku ve skutečnosti potřebujete, není místo pro poznání a pochopení.

Nakonec začnete sami sebe vidět jako zdroj světla druhých. Jste jejich naděje, jejich spása a jediná síla, která je vede za hranice nezáživnosti a každodenní námahy. Čím víc posilujete tento image, tím jste nucenější vyhledávat takové lidi a okolnosti, které jej podporují. Namísto toho, abyste ovládali sami sebe, jste ovládáni svým okolím. Příležitosti vás svádí. Vyhlídky na úspěch v různých oblastech vás mohou odvést od vašeho skutečného cíle. A rozmanité potřeby druhých mohou snadno rozmělnit vaši energii, když se snažíte dokázat si to, o čem v sobě ve skutečnosti pochybujete.

Tvořivý princip přináší velké požehnání. Odpovídá mu první hexagram I-ťingu. Tvořit znamená napodobovat Stvořitele. Je to prvotní inspirace života. Všechno, co tvoříme, je odrazem toho, jak chápeme tvořivou sílu Boha. Tvořivost tudíž přináší velkou zodpovědnost. Bez ohledu na naši osobní víru to vypadá tak, že jsme na Zemi proto, abychom tvořili. Jestliže se váš ascendent ve Lvu naučí, jak zůstat uvnitř sebe sama, pak všechno, co vytvoříte, nejenže bude vycházet z vašeho vnitřního potenciálu, ale půjde cestou růstu vaší duše. Namísto posedlosti mocí, kterou beztak neumíte využít, budete tudíž schopni vyjádřit všechno, co je ve vašem nitru. Pokud čelíte výzvám, už to není z touhy soupeřit s jinými, ale z touhy zvládnout cokoliv, před čím stojíte. Vládnout neznamená řídit druhé, ale spíš pochopit, jak ovládnout svou vnitřní bytost. Namísto pýchy a ega, které je jejím pramenem, se snažíte žít tak, aby vaše napodobování Boha nebylo zahanbující. Za branou ascendentu jste v souladu s velikostí a silou tvořivého vyjadřování potenciálu vaší duše. A v rámci této velikosti je spousta prostoru pro pokoru a skromnost, protože už nesoupeříte s jinými. Vidíte to, co je v neosobní karmě lákavé pro ego, ale protože je vám jasný váš tvořivý cíl, udržujete se v bezpečných mezích vaší osobní životní cesty.

Protože mu vládne Slunce, symbolizuje tento ascendent podstatu osvícené osobnosti. Když je identita zakotvena uvnitř ascendentu, ústředním bodem vědomí celého horoskopu se stává upřímnost, věrnost a smysl pro morálku. Můžete proto prožívat život z jeho dobré stránky a vychutnávat tvořivé vyjadřování všeho, co je dobré. Namísto toho, abyste žili z pocitu falešné pýchy, můžete využít silný pocit, který máte sami ze sebe k tomu, abyste se vyhnuli zneužívání druhých. Ascendent ve Lvu může být tudíž zářným příkladem lidské velikosti na výsluní.
Zdroj: Martin Schulman (Karmická brána duše)

Ascendent a jeho výpočet
Pro výpočet ascendentu je třeba znát den, přesný čas a místo narození.
Den narození
Čas
:
Město

Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2024
Lunární kalendář
Luna ve Štír Štíru
ukázat kalendář »