Hlavní strana > Astrologie > Ascendent > Ascendent v Panně - Descendent v Rybách

Ascendent v Panně - Descendent v Rybách


Tento člověk se nejlépe rozvíjí pomocí duchovní analýzy, rozlišování a sebekritiky. Uplatňování znalostí musí být účelné, s ohledem na užitek, který to přinese - musí být prospěšné veřejnosti. Středem pozornosti je zájem o tělo a zdraví. I z mysli je třeba pečlivě selektovat negativní zkušenosti a zbavit se jich. Pozor na posedlost pořádkumilovností, přesností a dokonalostí, tím člověk ztrácí přirozenou spontánnost.

Descendent v Rybách vám přináší poselství: uvolni se, ponech věcem volný průběh a občas si užij. Ve vztahu je třeba naučit se něčeho vzdát nebo naopak něco jiného přijmout. Musíte se naučit odpouštět a poskytnout druhému laskavou náruč.

Pokud vám bude partner připadat neschopný, nespolehlivý a netečný, zbavte se své kritičnosti a ostražitosti, a učte se chápat, že mezi nebem a zemí je toho víc, než jen to, co se dá změřit, roztřídit a ověřit. Pokud máte pocit, že partner stále potřebuje vaši péči a dohled, je to možná proto, že ho do této role stavíte. Nechte věci plavat, uvidíte, že je daleko schopnější, než si myslíte.

Ascendent v Panně - Karmická brána duše

Detailnější popis:
Ascendent v Panně symbolizuje lidskou schopnost uspořádat svou osobnost. Pokud máte tento ascendent, chápete rozdíl mezi dobrým, lepším a tím, co dělá duši čistou. Toto je nejcitlivější filtr osobnosti ze všech ascendentů. Kanál, který vás spojuje se světem, je mimořádně úzký, a tudíž ochraňuje váš vrozený smysl pro slušnost a důstojnost před vším, co by mohlo narušit čistotu vašich ideálů. Jste uvážliví, kultivovaní a humanističtí v mezích rozumu, a to je podstatou vaší osobnosti.

Pokud se ztotožňujete s vnější karmou (a žijete mimo ascendent), může být váš život naprosto frustrující. Během jediného dne přeletí éterem doslova miliardy myšlenek a představ. Vaše vysoká citlivost se smyslem pro pořádek vás nutí kriticky zkoumat všechno, co do sebe vstřebáte. Výsledkem může být neustálá nervozita, protože bez ohledu na to, jak moc analyzujete, nic nevyřešíte. Vaše chování může být neurotické, což je způsobeno neustálým nutkáním kritizovat a zaobírat se karmou, která ve skutečnosti není vaše.

Můžete se zabývat svým zdravím natolik, že se z toho stane hypochondrie nebo posedlost, podle měnící se módy nebo nejnovějších doporučení. Můžete to přehánět s prací, hnání nervózní energií, která se ve vás bezmyšlenkovitě hromadí. Pokud se snažíte přijít na to, co vám vlastně vadí, zaplétáte se do takového množství detailů, které pocházejí z vnějšího prostředí, že se z vás stane oběť "mikrománie".

Čím víc se osobně snažíte uspořádat své okolí (které však podléhá svému vlastnímu neosobnímu řádu), tím víc se dostáváte do rozporu se skutečností vašeho vztahu ke světu. Pokoušíte se rozluštit hádanky, jejichž rozluštění není ve vaší moci, nebo reagujete na měnící se výkyvy v přírodě tak, jako by měly osobní zájem na narušování vámi zamýšleného řádu. Samozřejmě, že když žijete mimo sebe sama a máte přitom silný smysl pro pořádek, pak se nepořádek ve vašem okolí snadno stane vaším osobním problémem. Osobnost s ascendentem v Panně (pokud se ztotožňujete s vnějšími vlivy) má největší potíže při snaze jednat s druhými jako s lidskými bytostmi. Kvůli nervozitě a snaze ochránit se především, co je příliš drsné nebo neuspořádané v rámci vaší představy o tom, jaký by měl být svět, máte sklon zablokovat strukturu své osobnosti. Sami sebe dělíte na množství menších částí, které jsou pěkně uspořádané. Vy život nevnímáte jako plynutí, které umožňuje snadno se spojit s jinými lidmi. Když jednáte s druhými, jste příliš mechaničtí, zaujímáte rigidně obranný postoj nebo jste kriticky omezení ve snaze posoudit, zda je váš osobní svět akceptován nebo strháván k zemi.

Sami sebe soudíte podle svých ideálů. Druhé však posuzujete podle jejich skutků. Systematicky se snažíte vytvořit si okruh přátel a známých, kteří zapadají do vámi vytvořeného řádu. Nikdo však není dokonalý a toto poznání vám přináší zklamání. Protože se ztotožňujete s druhými, jste si vědomi toho, že jejich nedokonalost se na vás může odrazit. Svým způsobem vidíte svět jako nebezpečné místo, kde se musíte bránit (abyste přežili), a lidé jsou pro vás pouze tím, co dělají a vlastní (a ne lidskými bytostmi, kterými se snaží být).Pokud žijete za ochrannou branou ascendentu,
vidíte sami sebe i vaše vztahy s druhými lidmi a vnějším světem zcela odlišně. Tento nový pohled znamená, že už vnější svět nesoudíte, spíše se snažíte očistit své vlastní pohnutky. Citlivě vnímáte svůj vnitřní potenciál a víte, jak jej vyjádřit za pomoci řádu a rozumu. Namísto toho, abyste kritizovali sebe nebo druhé, využíváte svou skvělou schopnost diskriminace k tomu, abyste co nejlépe vyjádřili sami sebe, kdykoliv k tomu máte příležitost.

Panna je výjimečný ascendent. Pokud žijete uvnitř sebe sama, pozdvihuje kvalitu a čistotu celého vašeho horoskopu. I v případě, že váš horoskop obsahuje aspekty, které poukazují na nižší sklony lidské přirozenosti, tyto aspekty jsou zjemňovány, pokud procházejí filtrem ascendentu v Panně. Jestliže žijete vně sebe sama, ideály ascendentu v Panně jsou nedosažitelné. Bez ohledu na to, co děláte, nemůžete být proto se sebou spokojeni. Když ale žijete uvnitř karmické brány ascendentu (ve spojení se svým vnitřním zdrojem), snadno působíte na pozitivních karmických úrovních. Z takového horoskopu nemůže vycházet nic, co není na úrovni vašeho vysoce morálního charakteru. V tomto smyslu se sebou neděláte kompromisy, protože místo kritizování drahých se snažíte udržovat si úroveň vědomí, která projevuje lepší vlastnosti vaší vnitřní bytosti. Jste si vědomi toho, jakou morální cenu má identita a víte, že musíte být podřízeni sami sobě, pokud máte sami sobě sloužit. Místo toho, abyste se zaobírali kritickými názory na společnost a její pravidla, která existují v neosobní karmě, sami dodržujete vyšší etické principy. Pokud se ztotožníte s vnější karmou, pak se také musíte osobně ztotožnit se vším na světě, co si vyžaduje nápravu. Výsledkem je pocit, že všechno, co děláte nebo si myslíte, je nějak nesprávné, a tudíž vyžaduje nápravu. Následkem může být velmi silný komplex méněcennosti. Abyste ho vyvážili, můžete kritizovat druhé, ale stejně nejste přesvědčeni, že vaše osobnost funguje odpovídajíc tomu, co by uspokojilo vaši duši. Můžete se tak stát nesmyslným perfekcionistou. Když je ale vaše identita pevně zakořeněna ve vašem nitru, jste schopni vytvořit si systém, který vám umožňuje fungovat v jakékoliv situaci.

Díky přirozené schopnosti všímat si detailů máte silný sklon mentálně zkoumat své nitro. Neustále studujete a analyzujete, jak byste lépe uspořádali svou mysl. Vynalézáte "počítačové" metody třídění a uchovávání informací. Když je vaše identita zakořeněna mimo ascendent, máte sklon manipulovat svou myslí, a čím jste schopnější nalézt příslušné kategorie pro všechno, co do vás vchází, tím jste si jistější, že vaše osobní vědomí je funkčně efektivní. Potíž je v tom, že můžete strávit celý život řešením problémů osobností, kterým umožňujete vzniknout jenom proto, že si chcete dokázat, jak skvěle funguje vaše mysl. Výsledkem je, že pracujete na své mysli, spíše než jejím prostřednictvím. Snažíte se totiž mechanicky si vytvořit vědomí, které je životaschopné. Příliš se zabýváte obrovským množstvím nadbytečných myšlenek, které vám přinášejí pouze otázky, ale ne odpovědi. Čím víc se snažíte uspořádat své vědomí, tím nelidštějšími se stáváte. Namísto toho, abyste život prožívali takový, jaký je, stáváte se loutkou nebo robotem, který přitom reaguje negativně na knoflíky, které sami mačkáte.

Pokud zůstáváte uvnitř tohoto ascendentu, nemáte potřebu manipulace. Jste svým vlastním zdrojem vědomí a ne zlomky neosobní karmy, z nichž se pokoušíte sestavit skládačku. Jakmile je toto vědomí jednou očištěno a vyjádřeno, ideály Panny působí jako diskriminující filtr, který vám umožňuje fungovat za pomoci vaší mysli spíše, než ji zdokonalovat. V životě vám jde víc o kvalitu než o kvantitu. Jste přitom schopní dosahovat jí bez kritizování toho, co vám nevyhovuje na neosobní karmě. Vnímáte řád věcí, ale namísto toho, abyste byli puritánsky kritičtí, jste schopní existovat skromně a přitom toho hodně dosáhnout. Máte silný smysl pro přítomnost, pro tady a teď.
Víte, jak využít to nejlepší ze svého horoskopu bez toho, abyste se roztříštili na zlomky. Čím víc vycházíte ze svého nitra, tím víc vás ascendent v Panně vynáší nahoru. Ihned rozpoznáte božskou podstatu věcí a myšlenek. Namísto toho, abyste si zaplňovali mysl přebytečnými nesmysly, jste schopní vytvořit si uspokojivý životní styl.

Protože severní lunární uzel (skrze svou očistnou povahu) odpovídá principu Panny, snadno se učíte lekcím, ke kterým vás vede vaše duše.
Nemusíte dělat kompromisy. Ascendent v Panně, pokud je používán správně, není produktem ega. Jde vám spíše o vyšší pochopení vlastního potenciálu, a to ne pouze v rámci toho, čeho jste schopní, ale i v pátrání po tom, jak je možné smysluplně plnit své povinnosti skrze užitečný kontakt s neosobním prostředím. Nemusíte se analyzovat, abyste se pochopili. Vše, co potřebujete udělat, je umožnit jednotlivým součástím sebe sama, aby fungovaly skrze kategorický filtr ascendentu v Panně.
Zdroj: Martin Schulman (Karmická brána duše)

Ascendent a jeho výpočet
Pro výpočet ascendentu je třeba znát den, přesný čas a místo narození.
Den narození
Čas
:
Město

Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2024
Lunární kalendář
Luna v RakRaku
ukázat kalendář »