Hlavní strana > Astrologie > Ascendent > Ascendent v Raku - Descendent v Kozorohu

Ascendent v Raku - Descendent v Kozorohu


S tímto Ascendentem je třeba rozvíjet a tříbit citový život. Někdo je natolik citově zranitelný, že si kolem svého nitra vytváří tvrdý krunýř. Úkolem je najít svůj způsob, jak uplatnit svou citlivost, ne jí být zahlcován. V jiném případě může tento člověk dojít k překvapení, jaké city se skrývají pod jeho klidným a chladným zevnějškem. Měl by se naučit žít v souladu se svými vnitřními a organickými proudy a rytmy. Řídí se svými pocity, nelze ho přesvědčit vysvětlováním a logickými argumenty.

Chce-li si udržet partnerský vztah, měl by se naučit rozlišovat, které emoce jsou zdravé a přiměřené, a které je třeba tlumit nebo ovládnout. Vyhledává partnery, u nichž očekává zajištěnost, sílu a stabilitu. Časem by měl ale tyto vlastnosti hledat sám u sebe a nečekat, až se jim jich dostane od druhých.

Pokud máte Ascendent v Raku, váš partner může být starší, dospělejší, ale může vám připadat chladný nebo vypočítavý. Musíte se vymanit ze své dětské role, učit se objektivitě, vážnosti a střízlivosti, abyste se cítili jistěji a bezpečněji. Přijměte určitá omezení vztahu a zaujměte k druhému pevný, spolehlivý postoj.

Ascendent v Raku - Karmická brána duše

Detailnější popis:
Ascendent v Raku má schopnost pečovat, dávat pocit tepla a vytvořit si domov v sobě samém. Pod vládou Luny (která je spojená přímo s duší) má tento výjimečný ascendent schopnost vyjadřovat celý horoskop na úrovni duše. Jste nesmírně citliví na hodnoty jako věrnost, oddanost a ochrana, na kterých jsou založeny hluboké city. Abyste mohli tento ascendent opravdu pochopit a použít, musíte pochopit rozdíl mezi city a pocity. Cit je trvalý, zatímco pocity se mění jako vlny na vodě. Schopnost starat se o druhé, o věci a o svět, je cit vyvěrající ze samé podstaty duše. Každodenní pocity pak pocházejí z měnících se reakcí na okolí. City jsou však na vnějším prostředí méně závislé a svou trvalostí vám dávají pocit stabilní identity. Emocionalita tohoto ascendentu se stává přehnanou pouze tehdy, když se ztotožňujete s vnější karmou.

Svět se neustále mění - jeho nálady jsou proměnlivější než počasí. Když máte ascendent v Raku a snažíte se najít sebe sama v jiných, hrozí vám mimořádná citlivost vůči negativním emocím. Váš přirozený instinkt vám káže starat se, konejšit, pečovat a zahřívat. Pokud se ztotožňujete s neosobní karmou, tyto vlastnosti ve vás probouzí touha cítit se bezpečně. Můžete být tudíž náladoví a držíte se vzpomínek na pozitivní pocity z minulosti, abyste ukonejšili ty pocity, které právě prožíváte. Neuvědomujete si však, že tyto pocity možná vůbec nejsou vaše. Znamení Raka má schopnost shromažďovat a uchovávat. To z vás dělá magnet, který do sebe vstřebává všechno z okolí. Atmosféra se na vás přímo lepí. Protože tyto city a pocity ve skutečnosti pocházejí z různých neosobních míst vnějšího vědomí, nepřidají vám na pocitu bezpečí. Vaše přirozená intuice slouží víc druhým než vám, pokud si dovolíte mít soucit s každou stížností, která se mihne vnějším vědomím.

Nemůžete vybudovat zázemí pro každého (vlastně pro nikoho), pokud nenaleznete domov sami v sobě. Identifikace s vnějšími vlivy může mít za následek snahu chytat se prchavého zdání bezpečí poskytovaného druhými. Pravidelně pak dochází k rozčarování, zklamání nebo deziluzi v důsledku toho, jak proměnlivý svět neosobně vytváří a obnovuje svou karmu.

Tento ascendent má zvláštní intimní, osobní povahu, kvůli níž je pro vás těžké mít od kohokoliv odstup. Nedostatek náklonnosti nebo její výkyvy, které můžete cítit z neosobního okolí, pak mylně chápete osobně, jako osobní odmítnutí. A protože jste venku, a dovnitř pouze nahlížíte, snadno použijete svou představivost negativním způsobem a obrátíte tento pocit osobního odmítnutí proti sobě samým. V takových případech můžete mít pocit, že vaše potřeby zůstávají bez povšimnutí ve světě, který je příliš velký nebo příliš zaneprázdněný, než aby si uvědomil, jak moc toužíte být jeho osobní součástí.

Často dáváte druhým mnohem víc, než si uvědomujete. Je tomu tak proto, že ti, kdo přijímají vaše dary, jdou ve svých životech dál, zatímco vy se držíte minulosti. K této závislosti na minulosti dochází proto, že se ztotožňujete s vnějším vědomím. Pokud jednáte sami za sebe, můžete v životě postupovat svým vlastním tempem. Když se však pokoušíte vycházet z vnější karmy, pak vás proud myšlenek a pocitu, který se mění příliš pomalu, připoutává k vaší vlastní představě o tom, jaký byl kdysi svět namísto toho, abyste prožívali váš současný vztah k němu. Na první pohled to zní jako paradox, protože neosobní karma se přece mění z minuty na minutu. V rámci těchto změn se však její jádro nemění téměř vůbec. A je to právě tato její dekadentní podstata, ke které je ascendent v Raku tolik přitahován, pokud žijete mimo sebe sama ve snaze udržet si pocity bezpečí z minulosti.

Po citové stránce můžete sice zažívat mnoho nových začátků a osvěžujících změn, ale přitom nikdy nezískáte pocit skutečného bezpečí, po kterém prahnete. Jste věrní a oddaní různým představám a lidem, tito však jako by vás pokaždé přerostli. A zatímco se snažíte naplnit svůj smysl pro celosvětovou rodinu v nějakém společenství, ve kterém se cítíte příjemně, vaše psychická vnímavost je neustále odváděna od vašeho hlavního cíle. Jednou z největších radostí života je dávat, pečovat nebo prožívat zrození, růst a rozkvět. Když je ale vaše identita zakotvena ve vnějším vědomí, nemůžete tyto pocity prožívat. Namísto toho je váš životní styl hektickým zmatkem neosobních emocí, které vám berou půdu pod nohama. Čím víc se snažíte zabezpečit se, tím víc vstřebáváte a přechováváte nepodstatné pocity, které jsou ihned rozptylovány a neustále tíhnou různými směry, protože nepramení ve vás (pochází z toho, co není osobní součástí vašeho života). Prožíváte tudíž množství citových extrémů, což vás značně frustruje.

Za těchto podmínek váš přirozený sklon přechovávat předměty, zážitky i osoby působí proti vám. Uchováváte v sobě zátěž, a i když se snažíte být dostatečně silní na to, abyste ji unesli, neustále vstřebáváte další zbytečné emoce, což vás ještě víc zatěžuje. Takto žijete v začarovaném kruhu a snažíte se zachytit čehokoliv, co vám dává zdání citového bezpečí. Můžete být závislí na penězích nebo jiných lidech, pokud máte pocit, že vás mohou chránit a starat se o vás a o vaše potřeby. V takovém případě je ale cenou, kterou podvědomě platíte, vaše citová závislost.

Většina karmy je důsledkem citové paměti. A protože Rak je tolik zranitelný a citlivý na citové vzpomínky nacházející se v jeho okolí, můžete snadno vstřebat cizí karmu, aniž abyste to tušili. Když se snažíte dosáhnout pocitu bezpečí a domova mimo sebe sama, máte sklon živit a opakovaně kolem sebe vytvářet problémy druhých.



Pokud je vaše identita za branou ascendentu v Rakovi,
vnímáte život zcela jiným způsobem. Vnímáte pak na základě citů, ne pocitů. Všechno, co je uvnitř vás, musí projít filtrem intuitivního a instinktivního procítění sebe sama nebo svého okolí dříve, než vyjádříte své pocity navenek. Máte schopnost vnímat plnost v sobě samých namísto toho, abyste hledali naplnění v druhých. Cítíte se sami v sobě doma a jste si vědomí ochrany, kterou vám poskytují vaše vlastní city vyvěrající z vaší duše, kterými se necháváte vést. Namísto toho, abyste reagovali na negativní emoce vnější karmy, jste schopní využívat svou citlivost k tomu, abyste byli v harmonii s měnícími se vlivy v přírodě. Rozumíte plynutí energií během dne i střídání období a víte, jak vychutnat harmonii a krásu přírody. Dokonce instinktivně cítíte, jaká strava přirozeně prospívá vaší duši.

V Račím ascendentu se skrývá mimořádné požehnání. Symbolizuje totiž zázrak narození. Ať už je to tělesné narození nebo zrod myšlenky, je počátečním zdrojem citu. Všechno, co je uvnitř vaší duše, se může projevit, pokud se ztotožníte se svými skutečnými city. Takto může vaše božská přirozenost - neovlivněná vnějšími podněty - prosakovat do všeho, co děláte. Občas jste jako děti, jindy jste možná přehnaně starostliví, v podstatě jste však jako míza stromu, která vyživuje větve, jež jsou na vás závislé.

Kdykoliv jdete proti svým skutečným citům, podlehnete nesčíslným odrazujícím pocitům neosobní karmy. Když však zůstanete u svých pravých citů, budete odměněni nejvřelejšími a nejvděčnějšími zážitky, jaké život nabízí.
Zdroj: Martin Schulman (Karmická brána duše)

Ascendent a jeho výpočet
Pro výpočet ascendentu je třeba znát den, přesný čas a místo narození.
Den narození
Čas
:
Město

Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2024
Lunární kalendář
Luna ve Lev Lvu
ukázat kalendář »