Hlavní strana > Astrologie > Ascendent > Ascendent ve Štíru - Descendent v Býku

Ascendent ve Štíru - Descendent v Býku


Lidé s Ascendentem ve znamení Štíra potřebují v životě bojovat proti nějaké temné nebo ničivé síle. U někoho se tato síla může projevit i z vlastního nitra jako žárlivost, závist nebo touha po moci. To, co je v duši temné a zasuté je třeba vynést na světlo. Třeba to promítnout do uměleckého díla.

Zatímco Štír musí zápasit, útočit a měnit, Býk dokáže být trpělivý, stojí nohama pevně na zemi a má schopnost uchovávat věci. Těmto vlastnostem byste se měli snažit přiblížit, pokud máte Ascendent ve Štíru.

Partnera může zpočátku přitáhnout váš sugestivní, neodolatelný styl. Později může znejistět tím, co se ve vás skrývá a zda chce být pod vaším vlivem. Naopak vaše schopnost proniknout partnerovi pod kůži a zasáhnout ho na citlivých místech ho může zatvrdit nebo dokonce zahnat na útěk. Vaše pevná skořápka a strach, abyste sami neodkryli svá citlivá místa, může vytvářet propast. Nebojte se více odkrýt své hlubiny a partnerovi důvěřovat. Potřebujete stabilní, usedlý typ vztahu, který poskytne pohodlí a uspokojí přirozené touhy a hodnoty.

Ascendent ve Štíru - Karmická brána duše

Detailnější popis:
Toto je nejzáhadnější ascendent celého zvěrokruhu. Pokud máte ascendent ve Štíru, cítíte v sobě nevyčerpatelné regenerační síly. Máte nesmírně vysoké ideály a jste schopni zajít velmi daleko, abyste vylepšili všechno, co podle vás vylepšit lze. Často prožíváte hluboké proměny a pravdivě vidíte ty nevědomé úrovně bytí, v nichž se druzí klamou.

Jste prvotřídním pátračem. Nespokojíte se s povrchem a nezastavíte se, dokud nezjistíte příčinu toho, co vás trápí. Díky své schopnosti intuitivně chápat i to, co je nevědomé, dokážete odstranit kořeny problémů. Je to vaším cílem a smyslem a naplňuje to vaše očekávání lepší budoucnosti.

Pokud žijete mimo sebe sama, stáváte se přehnaně citlivými vůči sexuálním vibracím neosobní karmy. Můžete si myslet, že máte příliš silný sexuální pud, a přitom se pouze ztotožňujete se sexuálními pudy jiných lidí. Protože Štír je znamením vylučování a odpadu společnosti, můžete pociťovat silnou nespokojenost a frustraci ze všeho, co pokládáte za sebe sama. Můžete být rozhněvaní, podráždění, zatrpklí nebo odmítaví. Pokud vibrujete na negativní úrovni, snadno uvěříte, že vám svět provádí špatné kousky, zatímco ve skutečnosti pouze neosobně naplňuje svou karmu. Z tohoto úhlu pohledu mohou pocházet silné paranoidní pocity, které vás nutí hledat si nějaký opuštěný ostrov nebo přístav pryč od neustálého pronásledování. Máte sklon ostře kritizovat druhé, protože v každém vidíte to nejhorší. Váš pohled je často zaujatý a vaše prudké emoce jsou výsledkem reakce na negativitu vnějšího prostředí.

Je možné, že se přehnaně zabýváte smrtí, okultními silami nebo pověrami, které pokládáte za svou osobní karmu, kterou musíte překonat. Takto se neustále zkoušíte a vystavujete jedné výzvě za druhou jen proto, abyste si dokázali, že v konečném důsledku se dá všechno zvládnout. Čím víc se však snažíte najít to, co tak úporně hledáte, tím jste posedlejší právě tou podobou svého Já, kterou vůbec neovládáte. Ovládá vás chamtivost, závist a žárlivost, které existují v neosobní karmě, což vám znemožňuje přístup k vašemu vyššímu Já. Vaše vlastní chytrost vás přelstí, protože když se snažíte vidět sebe či jiné cizíma očima, ztrácíte svou přirozenou bystrozrakost. Vaše individualita zostřuje vaše smysly. Když však dovolíte, aby se vaše identita ztratila v druhých, váš zrak se zakaluje a vy ztrácíte smysl pro perspektivu. Jste zřejmě přesvědčeni, že jiní lidé mají vždy nekalé úmysly, nebo že je vždy důvod být ostražitý. Výsledkem je, že žijete v neustálém podezření a skrýváte se za obrannými zdmi jiných. Hledáte únik před výtvo­ry své vlastní posedlé mysli.

Máte potíže cítit se uvolněně či povzneseně, protože jste naladěni na vnímání odpadu společnosti. Když máte ascendent ve Štíru, často se snažíte o reformu tohoto odpadu, protože se s ním nějak ztotožňujete. Ale zlikvidovat odpad by paradoxně znamenalo zlikvidovat sebe sama. Pokoušíte se proto měnit to, co měnit nejde nebo to ani není žádoucí. Můžete tím pádem vidět problém tam, kde žádný není. Můžete honit za ocas neosobní karmu a pořád si přitom stěžovat, že se nedokážete uplatnit. Můžete se dokonce stát závislými na lidech, jejichž vnitřní boje udržují v chodu vaši vlastní negativitu. Jste schopní dokázat, že máte pravdu, i když ji nemáte. Snadno nacházíte v druhých slabé stránky a chyby, což vám pomáhá udržovat se v přesvědčení, že váš vlastní úděl (uprostřed odpadu a špíny společnosti) je lepší. Ve světě plném odpadu snadno vyhrajete jakýkoliv krysí závod, přičemž si neuvědomujete, že tím pouze dokazujete, že jste sami tou největší krysou.

Protože vycházející Štír má mimořádně silnou intuici, někde hluboko ve svém nitru víte, že nejste sami k sobě upřímní. Bez ohledu na to, na jaké jste úrovni, projevuje se ve vás vyšší Já, skrze které všechno vnímáte. Čím víc si tudíž lžete a popíráte pravou povahu své vnitřní bytosti, tím víc se začínáte nenávidět. V takovém stavu se snažíte zničit sami sebe, protože cítíte nehodnost vašeho nižšího Já, které se snaží skrýt před vašimi ideály.Pokud však žijete za branou ascendentu,
váš přístup k životu dostává zcela jinou podobu. Ascendent ve Štíru má velkou hloubku a dokáže působit jako přímý kanál, kterým proudí potenciál vašeho vnitřního Já. Namísto toho, abyste popírali to, co se zdá být za hranicemi vašich možností, jste si vědomi své vlastní plnosti.

Štír je středem duše. Právě proto jste schopni vnímat všechno, co nevědomě řídí život. Když je tento ascendent napojen na potenciál vnitřní bytosti a duše, pociťujete hlubokou oddanost a cílevědomost ve všem, co děláte. Namísto toho, abyste se snažili transformovat odpadové produkty společnosti, vnímáte život jako nekonečný růst. Díky tomu se snadno zbavujete minulosti, protože jednoduše přestává existovat ve vašem vědomí.

Pokud se ztotožňujete s neosobní karmou, přirozeně opakujete chyby z minulosti a promítáte je do svých budoucích zážitků. Dochází k tomu proto, že neosobní karma se neustále obnovuje na základě opakujících se vzorů. Když je však vaše identita pevně uzavřená za branou vašeho ascendentu ve Štíru, víte, jak se ohradit. Namísto toho, abyste byli obětí destruktivních myšlenek, které se pořád toulají vaší myslí, jste schopní uzavřít a odvrátit se od všeho, co už nepotřebujete pro svůj vývoj. Máte bystré smysly a dobrou intuici a vaše duše vyjadřuje vaši vnitřní bytost. Namísto marnění energie na boj s odpadem nebo bezcílného nahlížení do životů jiných jste tudíž schopní projevit své božské vlastnosti skrze intenzivní osobnost, která dosáhne vše, kvůli čemu sem přišla vaše duše.

Vidět odpad nemusí znamenat ztotožnit se s ním. Můžete být se svým životem spokojeni bez ohledu na to, zda i jiní využívají svých schopností. Důležitější než měnit svět, je změnit sebe. Namísto lpění na objektech, lidech nebo zážitcích se můžete naučit nechat být to, co nemůžete ovládat, a dospět k moudrosti, která ví, že největším možným úspěchem je dokonalé ovládnutí sebe sama. Pak nebudete plýtvat energií na nesprávných místech. Máte možnost žít na základě jasného a hlubokého vědomí, díky kterému snadno prohlédnete přetvářku. Máte schopnost léčit a dokážete uzdravit sebe i druhé bez toho, aby vás to ničilo. Cítíte se bezpečně i v těch nejnebezpečnějších situacích.

Jste ve své podstatě realističtí, a i když vidíte věci takové, jaké by mohly být (díky vaší snaze), nikdy nezapomínáte, jaké jsou ve skutečnosti. Namísto soupeření s druhými čelíte sami sobě a svůj úspěch měříte projevy své božské přirozenosti.

Jste samotáři, ale nejste osamělí. Vnímáte plnost života a jeho schopnost neustálé obnovy. Snadno se zbavujete toho, v co jste kdysi věřili, a nemáte přitom pocit, že přicházíte o něco významného. Jste schopni okamžitě odejít ze vztahu nebo manželství či opustit přátele, jestliže zaslechnete vyšší volání.

Když je vaše identita zakořeněna mimo vás samotné, začnete být posedlí řešením hlubokých problémů, které cítíte v druhých. Je tomu tak proto, že sami sebe pokládáte za součást neosobní síly, která působí změny ve světě. Bohužel tento postoj vede k mučednictví. Na druhé straně konstruktivní ascendent ve Štíru vám umožňuje hlubokou účast na velkých tajemstvích života bez toho, abyste se museli osobně zaplétat do cizí karmy.

Když je ascendent ve Štíru používán tímto způsobem, nejste sobečtí. Víte, že pokud zůstanete na úrovni zodpovídající vaší hloubce - hloubce, jaké je schopno pouze toto znamení - vaše potřeby budou vždy naplněny. Pak je také možné rychle rozpustit velké množství negativní karmy a osobně se účastnit evolučních zázraků, což vám pomáhá dostat se na nové úrovně sebevědomí.

Tento ascendent má mimořádně intimní vztah k samotným kořenům života. Pokud máte tento ascendent, vnímáte jemné spodní proudy přírodních sil. Rozumíte skrytým významům v sobě i ve světě. Vnímáte život v jeho nejhlubší podstatě a chápete, že vnějšek je vždy odrazem toho, co je uvnitř. Tato vaše citlivost vám pomáhá pochopit prudké změny, které vámi neustále otřásají během toho, jak vás vaše vlastní duše nutí plnit své poslání a blížit se mistrovství nad sebou samými.
Zdroj: Martin Schulman (Karmická brána duše)

Ascendent a jeho výpočet
Pro výpočet ascendentu je třeba znát den, přesný čas a místo narození.
Den narození
Čas
:
Město

Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2024
Lunární kalendář
Luna ve Střelec Střelci
ukázat kalendář »