Hlavní strana > Astrologie > Ascendent > Ascendent ve Střelci - Descendent v Blížencích

Ascendent ve Střelci - Descendent v Blížencích


Jedna část přirozenosti směřuje vzhůru, k vznešeným cílům, druhá je ovládána pozemskými a animálními instinkty. Život tohoto člověka může být provázen neustálým hledáním něčeho těžko dosažitelného. Ještě než se přiblíží svému cíli, už vidí další. Člověk s Ascendentem ve Střelci je plný žáru, proto potřebuje tuto energii a nadšení uplatnit. Pokud se nebude příliš stavět do popředí, může na druhé působit inspirujícím dojmem. Skutečnost posuzuje v širších souvislostech, ve vztahu k obecným principům.

Pokud máte Ascendent ve Střelci, Descendent je v Blížencích. Nejlepší je pro vás takový partner, který dokáže rozebrat a zpochybnit vaše názory a závěry, ke kterým dospějete, aby vás donutil přemýšlet důkladněji a podráždil vaši sebejistotu. Buďte vděční tomu, kdo bude ochotně dělat maličkosti, které pomohou naplnit váš velký plán. Nebuďte k partnerovi povýšení, ale snažte se naslouchat i všedním příběhům, jejichž sdílením se druhému přiblížíte.

Ascendent ve Střelci - Karmická brána duše

Detailnější popis:
Pokud máte ascendent ve Střelci, potkává vás množství příležitostí ve všech oblastech života. Máte možnost zažívat opravdovou hojnost. I když v žádné oblasti nejdete do hloubky, záběr vašich prorockých vizí dává tušit vrozenou moudrost. Okamžitě je vám jasný „celý pohled" na jakoukoliv situaci bez toho, abyste se nejdříve museli prokousat detaily. Váš spontánní, povzbudivý přístup rozdává radost všem kolem vás. Jste obdařeni schopností spontánně komunikovat, s jejíž pomocí dokážete několika slovy vyřešit to, co znepokojuje nižší mysl tisíci myšlenek. Pokud jde o schopnost dostat se k jádru věci a nacházet různé možnosti sebevyjádření, jste opravdu mistry.

Jestliže však žijete mimo sebe sama a ztotožňujete se s neosobní karmou, stáváte se naprosto roztříštěnými. Přitahuje vás všechno, co představuje hojnost, a tak se stáváte obětí přebytku a přehánění. Všemu věnujete pozornost pouze chvíli, a i když máte hodně zájmů, mění se dřív, než mohou dojít naplnění. Jako vítr foukající do plamenů dáváte se najednou různými směry, ale snadno přijdete o své nadšení, když je váš vizionářský pohled kalen jednou frustrací za druhou.

Příležitostí, které existují v neosobní karmě, je tak ohromující množství, že z nich žádný jednotlivec nemůže využít víc než nepatrný zlomek. Pokud máte ascendent ve Střelci a necháte svou identitu ovlivňovat všemi možnými atrakcemi neosobní karmy, zahltí vás. Především vaše ego přeroste své meze. Potom, protože se ztotožňujete s možnostmi druhých, vaše touha dosáhnout něčeho mimořádného je mylně zakořeněná mimo vás samotné a podléhá silám, které nemůžete ovládat.

Právě otázka ovládání je mimořádným problémem pro ascendent ve Střelci. Protože v ničem nejdete do hloubky, je pro vás těžké vytvořit si v životě pevný základ. Smysl a životní hodnoty tudíž mizí téměř ihned, jakmile je objevíte. Můžete být „všechnoznalí" a, přitom nikdy nic opravdu neuskutečnit. Máte takový strach z toho, že o něco přijdete, že se nedokážete zasvětit tomu, co má pro vás význam, protože byste tak mohli přijít o nové atraktivní budoucí příležitosti.

Ascendent ve Střelci ze všech znamení nejsnadněji podléhá měnícím se vnějším vlivům. Je pro něj těžké setrvat v manželství nebo jiném závazku. Čím víc si všímáte vnějšího světa, tím jste neklidnější. Váš nenasytný hlad po životě a zážitcích vás nakonec zcela pohltí.

Všechno přeháníte, nic nedotáhnete do konce. Pouštíte se do nových projektů a nových vztahů a myslíte na množství věcí najednou. Velmi rychle toho tudíž hodně obsáhnete, ale jste tak dalekozrací, že nevidíte střed svého vlastního bytí. Když se vám něco nedaří, sáhnete po něčem jiném nebo po jiných lidech, po nových zážitcích, které vám slibují naději. Čím častěji k tomu dochází, tím víc se váš život stává nepřetržitou činností s pramalým výsledkem. Je v tom hodně pohybu, který ale nemá cíl, a pouze vás oddaluje od vašeho pravého Já. Čím víc se ztotožňujete s příliš mnoha zážitky neosobní karmy, tím více odsuzujete všechno, z čeho nic nemáte. Na druhé straně vám však chybí schopnost výběru, protože výběr si vyžaduje čas, trpělivost a velkou dávku neosobního myšlení.

Ztotožňování se s neosobní karmou vás vrhá do arény života tak, že nejste schopni udržet si odstup od toho, co vám může ublížit. Vypadá to, jakoby svět existoval ve vás a ne vy v něm. Vzniká zde velký problém nespokojenosti a pocitu frustrace, protože neosobní karma se mění tak rychle, že se nikdy doopravdy neponoříte do ničeho, co by vám mohlo přinést uspokojení. Natolik vás láká zábava, že příliš rychle vibrujete, takže ani nemusíte postřehnout, kolik toho vlastně postrádáte ve smyslu životního naplnění. Vypadá to, jako byste kolem života pouze proběhli namísto toho, abyste se zastavili a poznali jeho podstatu. Velmi rychle využijete druhé a vypleníte celou jejich bytost bez toho, abyste doopravdy ocenili, co vám mohou dát. S neustále se měnícím nadšením se ženete za tím, co je pro vás nové, opětovně však zažíváte zklamání. Nenaplňuje vás to totiž o nic víc než předchozí zážitky. To, co hledáte, nezískáte nějakými zvláštními zážitky, ale spíš realističtějším přístupem, který vychází ze soustředěného bodu vědomí. Je snadné být dogmatičtí bez toho, abyste si to uvědomili; láká vás rozmanitost názorů, abyste nemuseli přikládat význam názorům konkrétním. Takto je ovšem možné ospravedlnit téměř vše. Svět neosobní karmy má ke všemu svůj důvod. Předkládá nespočet pravd, ale ve skutečnosti pouze zakrývá jádro skutečné pravdy.

Ascendent ve Střelci vás pobízí k hledání pravdy. Čím víc se ji ale snažíte hledat ve vnějším prostředí, tím víc musíte čelit jejím iluzím, které jsou výplodem víry jiných lidí. Zjišťujete tudíž, že čím víc toho víte, tím jste zmatenější.

Tento ascendent velice rád cestuje. Když žijete mimo sebe sama, jste přesvědčeni, že různá místa mají vliv na kvalitu vašeho života, a nedovedete pochopit, že všechna místa jsou vlastně ve vašem nitra. Odstíny a atmosféry rozličných míst jsou projevem jemných kontrastů stvoření. Pokud věříte tomu, že prostředí má velký vliv na váš život, nechápete podstatu. Různá prostředí jsou tu na to, abyste je ocenili a ohodnotili. Poskytují vám různé možnosti pro vyjádření toho, co cítíte, jak přemýšlíte a tvoříte. Vy ale nejste vaše prostředí. Můžete to pochopit, když si uvědomíte, že dvě osoby jsou schopné vnímat stejné prostředí a jeho podmínky různě.

Když se ztotožňujete s neosobní karmou, můžete si začít idealizovat určitou filozofii (nebo způsob myšlení) natolik, že ovládne celou vaši bytost. Protože v neosobní karmě se nachází mnohem víc myšlenkových vibrací, než kolik by kdy mohlo být v mysli jediné osoby, jste schopni věřit, že určitá filozofie je pravdivá pouze proto, že je silně myšlenkově nabita. Tento postoj se muže projevovat jako přehnaná závislost na duchovních nebo jiných hnutích, což vám dává pocit totožnosti s něčím větším, než jste vy sami.
Máte zmatek v otázce, kam vlastně patříte, protože je pro vás těžké smířit se s vaší osobní „maličkostí" ve srovnání se světem. Mnohem snadnější je patřit k nějakému náboženskému, duchovnímu nebo filozofickému hnutí, protože jeho rozměr a dosah vám dává sílu čelit životu. Jenomže tento způsob identifikace je falešný a může vést vést k víře ve falešné proroky nebo k následování falešných duchovních hnutí.

V životě není důležité množství. Životu dává smysl kvantita kvality. Kvalita je vlastnost, která pochází z vašeho nitra. Když žijete za branou svého ascendentu, jste schopni cítit svou vnitřní kvalitu. A na základě tohoto cítění můžete začít poznávat kvalitu samotné pravdy. Pokud se vydáváte nesčetným množstvím různých směrů, nemůžete znát pravdu, protože nemáte ponětí o takovém úhlu pohledu, který by vám umožnil porovnání jejích různých aspektů. Pokud však zůstanete ve svém nitru, dokážete vidět vnější prostředí z pohledu kvality své vnitřní bytosti. Dokážete selektivně rozlišovat mezi zdáním pravdy a tím, co zní pravdivě vašemu nitru.

Pravdu nelze matematicky dokázat. Pravda se vás dotýká v samém jádru duše a probouzí duchovní sílu, která ve vás dosud dřímala. Když zůstáváte uvnitř sebe sama, nenecháte se obelhat zdáním pravdy, iluzemi působivých slov nebo názory, které pocházejí z neosobní karmy. Víte, co je pravda, protože vy jste pravda! Když je potenciál vašeho horoskopu usměrňován vaší duší, skrze vaši osobnost prochází pouze to, co je pravdivé na všech úrovních vaší bytosti. Namísto posuzování druhých jste, tudíž schopni sebepozorování. Čím víc se mu věnujete, tím víc pozdvihujete svou osobnost na vyšší úroveň vědomí. Protože váš cit pro pravdu vychází z vaší duše, můžete dospět k velké moudrosti. Váš široký rozhled je často prorocký. Protože vidíte daleko do budoucnosti a přitom zůstáváte v přítomnosti, snadno odhadnete jakýkoliv výsledek.

Pokud zůstanete uvnitř sebe sama, tento ascendent vás uvede na cestu osvícení. Nemusíte v životě zažívat nic, co nepozdvihuje vědomí vaší božské přirozenosti. Máte vynikající intuici, pokud není smíšena s myšlenkami zvenčí. Tento ascendent vládne vyšší mysli. Ať už žijete uvnitř nebo vně sebe sama, životem vás vede vaše vyšší mysl (neboli schopnost chápat skutečnou podstatu věcí). Pokud žijete mimo sebe sama, bude vaše intuice využívána a vaše energie vyplýtvávána na bláznivé nesmysly, jako třeba štěstí v hazardních hrách nebo v kartách. Můžete vynikat ve schopnosti být ve správném čase na správném místě nebo můžete být úspěšným oportunistou. Všechna taková využívání vyšší mysli jsou ovšem pouhou perverzí vašich skutečných schopností. Pokud své vyšší mysli umožníte spojit se s vaší duší, můžete prožívat život vyšší kvality, což vás všestranně naplní. Dokážete pak snadno a s lehkostí vyjádřit svůj vnitřní potenciál s pomocí mladistvého, živého ducha zakotveného v pravdě. Vaše expanzivní vizionářské schopnosti mohou být využity pro pochopení podstaty trvalé radosti. A protože se snadno zbavujte nižších myšlenek, které by vás jinak spoutávaly, můžete bravurně zvládnout svou karmu.

Tento ascendent symbolizuje rozkvět a rozvoj. V průběhu vašeho růstu se potenciál vašeho horoskopu otevírá jako lupeny rozkvétající květiny. Pokud se ztotožňujete s neosobní karmou, snažíte se rozkvět uspěchat, a to narušuje přirozené tempo, nutné pro úspěšné zpracování poznatků. Tím, že zůstanete uvnitř ascendentu, sladíte se se svým horoskopem a naučíte se, jak růst tím způsobem a tempem, jaký vám předurčila vaše duše. Květ poznání se pak postupně, lístek po lístku, rozvine během toho, jak se vaše vnitřní bytost bude učit nacházet přirozenou moudrost.
Zdroj: Martin Schulman (Karmická brána duše)

Ascendent a jeho výpočet
Pro výpočet ascendentu je třeba znát den, přesný čas a místo narození.
Den narození
Čas
:
Město

Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2023
Lunární kalendář
Luna ve Štír Štíru
ukázat kalendář »